Kurs

eHanaopisto (FI)

Tervetuloa Oraksen eHanaopistoon. Oraksen perinteinen hanaopisto Raumalla on jo vuosikymmenien ajan opastanut ammattilaisia ja siksi opiskelevia Oras –hanojen pariin. eHanaopistossa voit nyt opetella samat asiat omalta kotikoneellasi.

eFaucet school (EN)

Welcome to Oras eFaucet school. For several decades, Oras’ traditional Faucet school in the city of Rauma has been educating professionals and those in training on the use of Oras faucets. The eFaucet school gives you the opportunity to study the same things at home with your own computer.

eFaucet school (NO)

Velkommen til Oras webkranskole. I flere tiår har Oras' tradisjonelle kranskole utdannet fagfolk og lærlinger innen bruk av Oras-kraner. Webkranskolen gir deg muligheten til å lære det samme via nettet.